Flottfärder på Habo gård

Habo gård i Lomma inbjuder till flottfärder i sommar.

Inbjudan gäller medlemmar i bl a Neuroförbundet Lundabygden och seniorer i Lunds kommun. Det går att åka med rullstol, el-moppe o d.

Så här skriver man:

Med anledning av coronaviruset har verksamheten för äldre på Habo Gård varit stängd sedan 16 mars. Dessvärre kommer även de planerade programak- tiviteterna för juli och augusti att ställas in.

Därför erbjuder vi istället flottfärder på Höje Å under 12 tillfällen i sommar, det är en utomhusaktivitet med max 6 personer vilket gör att vi kan hål-
la avstånd och undvika smittpridning. Flottfärderna kostar 50 kr per person (subventionerat av Montelinska stiftelsen) och inkluderar fika. Turen tar ca en timme. Endast förbokning. Se datum längre ner. Tyvärr har vi ingen möjlighet att erbjuda transport på grund av smittspridningsrisken. Habo Gård förbehål- ler sig rätten att ställa in turer med mindre än två deltagare.

Flottfärder

All turer avgår kl. 14.00 Obs! Endast förbokning

Juli: 3, 16, 17, 22, 27, 28 Augusti: 6, 7, 10, 11, 19, 20

Kontakt

Telefon: 046-359 45 75

(kl. 9-12)

Epost: habo.gard@lund.se Adress: Habov. 6, 234 34 Lomma