Foto: Pixabay.com

Sällsynta dagen 28 febr 2021

Dagen för sällsynta sjukdomar inträffar i år den 28 februari.

Det finns hundratals neurologiska diagnoser, vilket i Sverige innebär att färre än 1/10 000 har diagnosen.
Exempel på sällsynta neurologiska diagnoser inom Neuro är ALS, ataxi, Huntingtons, MG, narkolepsi, NMD och vissa polyneuropatier, t ex Skelleftesjuka.

Varje år uppmärksammas sällsynta diagnoser lite extra med en egen dag runt om i världen, i år den 28 februari. Man arrangerar särskilda aktiviteter kring temat och tar upp den speciella problematik det innebär att ha en sällsynt diagnos.