Pixabay.com

Möte med nya medlemmar 24 febr 2020

Ett femtontal medlemmar kom till träffen för nya medlemmar 24 februari för information om Neuro Linköping.

Efter en presentationsrunda presenterades föreningens verksamhet med bland annat månadsvisa medlemsmöten, andra möten eller föreläsningar med speciellt tema, resor, marknader, egenträning i gym och träning i varmvattenbassäng, föreningens medlemstidning och websida. Informationsmaterial om Neuroförbundet fanns tillgängligt att ta med sig.

Under och efter fikat samtalade medlemmarna om sina förväntningar på föreningen. De vanligaste skälen till att bli Neuro-medlem angavs vara att få mer kunskap om egna diagnosen, men även andras diagnoser, träffa andra med liknande erfarenheter, tips och råd att dela med sig av. Inte minst viktigt är behovet av social kontakt, att få känna igen sig i andras erfarenheter och inte känna sig ensam med funderingar och erfarenheter.