Föreläsning om Rättsstöd 3 mars 2020

NEURO Förbundet Östergötland anordnade en föreläsning om Rättsstöd för medlemmar och andra intresserade.

Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med neurologisk funktionsnedsättning? Hur ansöker jag? Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag?

Magnus Andersson, koordinator för Neuros juridiska rådgivning, informerade om olika lagar som berör personer med funktionsnedsättning.

Lagar som berördes var bl.a. LSS, socialtjänstlagen, merkostnadsersättning, sjukpenning, bostadsanpassning och färdtjänst. Magnus gav även tips angående överklagande av beslut kring dessa lagar.

En fikapaus var inlagd mellan två längre föreläsningspass.

Tid

Tisdag 3 mars kl. 17.00-20.00. 

Plats

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32  Linköping.