Foto: Pixabay.com

Digitala träffar för personer med NMD våren 2021

Neuro Jönköping välkomnar till träffar för medlemmar med NMD (Neuro Muscular Diseases = neuromuskulära sjukdomar).

NMD är en grupp av sjukdomar som kännetecknas av att de påverkar de perifera nervcellerna och dess nervtrådar som förmedlar impulser mellan hjärna, ryggmärg och resten av kroppen. Även den viljemässigt styrda muskulaturen drabbas. NMD är en relativt stor grupp med olika diagnoser med en rad olika orsaker. 

Har du NMD eller är anhörig, är du välkommen till Neuro Jönköpings nya verksamhet med digitala träffar där Neuromedlemmar från hela landet är välkomna. Träffarna är tänkta att vara ett forum där vi kan stötta varandra och lyfta frågor som berör oss som lever med muskelsjukdom.

Tid

Vi ses onsdag 28 april klockan 18.30-19.30 via Zoom på nedanstående länk:
https://zoom.us/j/97250947970

samt  

torsdag 27 maj klockan 17-18.30 via Zoom via nedanstående länk:
https://zoom.us/j/98194876533

Vid problem kring inloggning, ring: 070-572 58 75.

Varmt välkommen önskar
Anette Pettersson, initiativtagare för denna grupp.