Årsmöte 17 mars

Den 17 mars genomförde Neuro Linköping sitt årsmöte
med både digital och fysisk närvaro.

Efter parentation över avlidna medlemmar vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar. Styrelsen omvaldes och till Neuroförbundets kongress i höst valdes Ingrid Stenström Ling och Eva Pettersson Wessman.

Neuro Linköpings årsmöteshandlingar består av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2020 samt verksamhetsplan och budgetplan för år 2021. Kontakta någon i styrelsen om du vill ha handlingar och årsmötesprotokoll, så skickar vi hem till dig.