Pixabay.com

Årsmöte 12 mars 2020

Neuro Linköping hade sitt årsmöte på Fontänen 12 mars under ledning av föreningens ordförande Ann-Christin Petersén. Med sjukdom och krånglande färdtjänst i åtanke, var vi tacksamma för att 21 röstberättigade medlemmar kunde närvara.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2019 samt revisorernas berättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till styrelse för 2020 valdes Ann-Christin Petersén till ordförande samt fyra ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Dessutom utsågs ansvariga i olika kommittéer och grupper. Verksamhetsplan och budgetplan för 2020 godkändes.

Efter avslutade förhandlingar blev det fest med smörgåstårta och trevlig samvaro.
Till det avslutande kaffet med småkakor drogs vinster i det sedvanliga lotteriet. ”Som vanligt” är det 2-3 medlemmar som vinner flera vinster, medan andra blir utan – bättre tur vid nästa lotteritillfälle!