När läkaren själv blir sjuk

I tidskriften Neurologi i Sverige finns en artikel om en läkare som själv insjuknar i multipel skleros (MS). Författare är Jonatan Wistrand.

När läkaren själv blir sjuka görs ofta avsteg från de riktlinjer om utredning, bedömning och uppföljning som tagits fram för att trygga en god och patientsäker vård. Jonatan Wistrand, ST-läkare i allmänmedicin och medicinhistoriker vid Lunds universitet frågar sig varför.


Läs hela artikeln här: