Människor i nätverk
Pixabay.com

Medlemsmöte 14 okt 2021

Medlemsmöte med anhörigtema.

En neurologisk diagnos påverkar inte bara den som fått sjukdomen. Även för anhörig kan det innebära en drastisk förändring av livet. 
Vi ägnar detta medlemsmöte åt anhörigtemat. Information om innehåll kommer.

Tid

Torsdag 14 oktober, klockan 18.00 - 20.00.

Plats

Vagnhallen, Fontänen.