Foto: Pixabay.com

Individuell rehabiliteringsplan

I Reflex 2/2020 kan vi läsa om att endast en av fem Neuromedlemmar har en individuell rehabiliteringsplan. Det framkommer i den medlemsundersökning som ligger till grund för innehållet i Neurorapporten 2020.

Rapportens slutsatser

Alltför få har idag en individuell rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplaner och rehabiliteringsbehov måste följas upp i högre grad än vad som görs idag.

Sammanhängande teamrehabilitering erbjuds inte alla med neurologisk diagnos som är i behov av det. De geografiska skillnaderna är oacceptabla.

Patienter ges inte tillräcklig information om neurologisk rehabilitering. Inte heller tillräcklig hjälp att ansöka om det.

Det krävs bättre förutsättningar för att personer med neurologisk diagnos ska kunna genomföra övningar efter en sammanhängande rehabiliteringsperiod.