Föreläsning om Rättsstöd 3 mars 2020

NEURO Förbundet Östergötland anordnar en föreläsning om Rättsstöd för medlemmar och andra intresserade.

Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med neurologisk funktionsnedsättning? Hur ansöker jag? Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag?

Magnus Andersson, koordinator för Neuros juridiska rådgivning, informerar om olika lagar som berör personer med funktionsnedsättning.

Lagar som kommer att beröras är bl.a. LSS, socialtjänstlagen, merkostnadsersättning, sjukpenning, bostadsanpassning och färdtjänst. Magnus ger även tips angående överklagande av beslut kring dessa lagar.

En fikapaus kommer att läggas in mellan två föreläsningspass.

Tid

Tisdag 3 mars kl. 17.00-20.00. 

Plats

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32  Linköping.

Pris

Medlem i Neuro - fri entré.
Ej medlem – 100 kr inkl. fika. Fri entré om du löser medlemskap i Neuro på plats
via Swishnummer 90 100 75.

Anmälan

Förhandsanmälan till ostergotland@neuro.se eller telefon 011-16 99 97 senast 24 februari.
Begränsat antal platser.

OBS beställ inte ev. färdtjänsthämtning före 20.15.