Foto: Pixabay.com

Diagnosdagar

Neuro uppmärksammar några neurologiska diagnoser under en egen dag. Dagen för respektive diagnos uppmärksammas med särskilda nyhetsbrev och inlägg på sociala medier.

• 14 mars - fokus på narkolepsi
• 11 april  -  internationella parkinsondagen
•  6 maj   -  inkontinensdagen
• 12 maj  -  internationella strokedagen
• 12 maj  -  internationella ME/CFS-dagen (kroniskt trötthetssyndrom)
• 30 maj  - internationella MS-dagen
• 21 juni  -  internationella ALS-dagen
• 6 oktober - internationella CP-dagen
• 19 november - internationella toalettdagen
• 3 december - internationella funktionshinderdagen