Foto: Pixabay.com

Covid-19 och neurologisk diagnos?

Författat av Helene Landersten på Neuros Forum https://neuro.se/engagera/diskutera-paa-forum/:

Förtydligande av riskgrupper från Socialstyrelsen

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att snabbt utreda och komma med riktlinjer och föreskrifter för vilka grupper av invånare som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Regeringens initiativ har syftet att bredda möjligheterna för dessa grupper att få ersättning för att skydda sig mot smitta.

Några av formuleringarna gällande olika diagnosgrupper var otydliga, bland annat för neuromuskulära och neurologiska diagnoser, därför har Socialstyrelsen publicerat ett förtydligande av riskgrupper. Man skriver ”Vi vill nu förtydliga det genom ett tillägg så att det istället står ”Neurologiska och neuromuskulära sjukdomar med påverkad funktionsnivå”.

När det gäller ordet ”funktionsnivå” kan man rådgöra med sin läkare om det gäller dig. Neuro har fått information från specialister (under tiden sedan covid-19 startade) som generellt sammanfattat innebär att om man i sin diagnos har påverkan på inre organ som lungor och svårt att andas och hosta eller har svaga njurar, lever, hjärta, högt blodtryck och liknande så är man en riskgrupp.