Neurorapporter

Sedan 2014 publicerar Neuroförbundet årliga rapporter om påverkansarbetet för personer med neurologisk diagnos

  • Neurorapporten 2014 visar behov av utbyggd neurosjukvård.
  • Neurorapporten 2015 ger en bild av brister och behov när det gäller neurologisk rehabilitering.
  • Neurorapporten 2016  visar att det är nödvändigt med multidisciplinära Neuroteam.
  • Neurorapporten 2017 pekar på att tillgång till hjälpmedel måste säkras genom en rättighetslag och god hjälpmedelsförsörjning.
  • Neurorapporten 2018 beskriver vad som krävs för att patienter med neurologisk diagnos ska tillgodogöra sig e-hälsa. 
  • Neurorapporten 2019 berör frågor med ett gemensamt fokus: neurosjukvården ur ett individperspektiv. Utgångspunkten är  arbetet för förändringar inom de områden som tidigare Neurorapporter har behandlat.