Föreläsning om Polyneuropati 29 okt 2019

Minnesanteckningar av Unn Forsberg

NEURO Förbundet Östergötland hade inbjudit till ett seminarium för medlemmar, sjukvårdpersonal och allmänhet om polyneuropati i Vagnhallen, Fontänen den 29 oktober. Neurolog Rayomand Press kom från Karolinska sjukhuset och föreläste om polyneuropati – symtom, orsaker, utredning, olika typer av sjukdomen och olika möjligheter till behandling, framförallt läkemedel mot neuropatisk smärta.

Neuro Linköpings medlem Unn Forsberg har sammanfattat föreläsningen på ett personligt sätt. Läs gärna hennes minnesanteckningar.