Foto: Pixabay.com

Kontaktuppgifter

Styrelse 2019

Ordförande: Ann-Christin Petersén, 070-687 08 36, ac_petersen@bredband.net

Vice ordförande: Alexandra Fransson, 070-433 20 59, franssonalexandra@gmail.com

Kassör: Catharina Heimdahl, 013-15 10 70, bcheimdahl@gmail.com

Sekreterare: Ingrid Stenström Ling, 073-987 75 31, stenstromlingi@gmail.com

Ledamot: Hillevi Andersson, 070-974 00 67, hillevi.a.andersson@gmail.com

Suppleant:  Robert Sjövall, 070-625 03 42, sjovall.robert@gmail.com

Adress

Neuro Linköpings kansli, föreningshuset Fontänen, Västra Vägen 32, 58228 Linköping

Telefon

073-810 11 70

E-post

linkoping@neuro.se

Websida

https://neuro.se/engagera-dig/foereningar-a-oe/linkoeping