Foto: Pixabay.com

Kontaktuppgifter

Neuro Linköping styrelse 2020

Ordförande: Ann-Christin Petersén, 070-687 08 36, ac_petersen@bredband.net

Vice ordförande: Hillevi Andersson, 070-974 00 67, hillevi.a.andersson@gmail.com

Kassör: Catharina Heimdahl, 013-15 10 70, bcheimdahl@gmail.com

Sekreterare: Ingrid Stenström Ling, 073-987 75 31, stenstromlingi@gmail.com

Ledamot: Robert Sjövall, 070-625 03 42, sjovall.robert@gmail.com

Suppleant: Eva Pettersson Wessman, 072-310 91 69, eva.wessman@gmail.com

Suppleant: Margaretha Persson, 070-530 56 88, margaretha.persson@gmail.com

 

Adress

Neuro Linköpings kansli, föreningshuset Fontänen, Västra Vägen 32, 58228 Linköping.

Telefon

073-810 11 70

E-post

linkoping@neuro.se

Websida

https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/linkoeping/