Neuro.se

Polyneuropati - länsförbundets seminarium

Många av Neuros medlemmar har polyneuropati som drabbar perifera nervtrådar som leder impulser till och från ryggmärgen eller hjärnan och som styr muskler eller tar emot känselintryck från huden.

Orsaker till polyneuropati kan vara bland annat ärftlighet, diabetes, rökning, alkohol och andra gifter, men hos ungefär en fjärdedel av dem som drabbas hittar man ingen klar orsak. Risken för polyneuropati ökar med tilltagande ålder.

De symptom man får beror på vilken typ av nervtrådar som blir påverkade. Vanligast är att polyneuropati börjar med besvär i fötterna. Det är vanligt med stickningar och domningar. Det bränner och gör ont, det känns som att man går på kuddar, man kan få överkänslig och torr hud. Man får gångsvårigheter och problem med balansen. Besvären kan sprida sig uppåt i underbenen och man kan också få besvär från händerna. Ofta är problemen lindrigare i början och förvärras gradvis över tid. Även impulser i perifera nervtrådar som styr autonoma funktioner (som inte är viljestyrda), som blodtryck, hjärta, tarm och urinblåsa, kan drabbas och leda till besvär.

NEURO Förbundet Östergötland hade inbjudit till ett seminarium för medlemmar, sjukvårdpersonal och allmänhet om polyneuropati i Vagnhallen, Fontänen den 29 oktober. Neurolog Rayomand Press kom från Karolinska sjukhuset och föreläste om polyneuropati – symtom, orsaker, utredning, olika typer av sjukdomen och olika möjligheter till behandling, framförallt läkemedel mot neuropatisk smärta.

I en paus bjöds åhörarna, ca 75 till antalet, på frukt och kall dryck, medan några kunde ställa personliga frågor till föreläsaren. Därefter gav Leif Hjort från Motala oss sin bild av hur det är att leva med polyneuropati. Han berättade engagerat om hur han tacklar sina besvär genom att vara mycket fysiskt aktiv.

Under sitt sista avsnitt pratade dr Press om vad personer med polyneuropati själva kan göra, t ex använda väl anpassade och stadiga skor. Många behöver regelbunden fotvård. Inte minst viktigt är att vara aktiv, promenera, träna, kanske cykla på träningscykel, allt efter egen förmåga. En frågestund med några frågor av skiftande karaktär ställdes till Rayomand Press avslutade en lärorik kväll.

Läs gärna mera om polyneuropati på https://neuro.se/diagnoser/polyneuropati/.