Foto: Bixabay.com

Möte med nya medlemmar 25 febr 2019

Neuro Linköping har haft möte med nyblivna medlemmar för att välkomna dem personligen.

Efter en presentationsrunda fick de nya medlemmarna till en början veta mera om vad vår kamrat-, service- och intresseförening vill göra och vilka aktiviteter som är planerade för våren. Vi delade ut informationsmaterial om Neuro och gick igenom föreningens olika informationskanaler; medlemstidning, den lokala hemsidan på Neuro.se och vårt Facebook-konto.

Efter en fikapaus fördes en givande dialog om medlemmarnas önskemål och förväntningar på föreningen, där en del konkreta förslag kom fram.

Kontaktpersoner

Ingrid Stenström Ling, stenstrom.ling@comhem.se eller 073-987 75 31.
Hillevi Andersson, hillevi.a.andersson@gmail.com eller 070-974 00 67.