Neuro.se

Medlemsmöte 24 april 2019

Neuro Linköping hade som tema vid medlemsmötet i april samverkan mellan primärvård och kommun kring rehabilitering till personer med neurologisk diagnos.

Funktionsnedsättningar vid neurologisk diagnos är ofta livslånga och påverkar livets alla områden. Med rätt rehabilitering når vi bättre förutsättningar att behålla eller återfå så mycket som möjligt av de förmågor och funktioner som fanns före sjukdomen eller skadan (site:neuro.se rehabilitering).

Vi har själva ansvar för att träna på egen hand, men vi behöver ofta rehabiliteringsinsatser via Region Östergötland och kommunen.
Inbjudna föreläsare var Lena Helander från Region Östergötlands Rörelse och hälsa och Lena Eklöf från Linköpings Kommunrehab som ansvarar för rehabilitering i hemmet. De berättade om det goda samarbete som utvecklats, bl.a. i ett gemensamt Neuroteam.

Mötesdeltagarna kom också med många frågor och synpunkter i dialog med de båda föreläsarna.