Foto: Pixabay.com

Neurogent påverkad blåsa och tarm vid neurologisk diagnos

"Elefanten i rummet - våga tala om det"

Neuro Linköping hade besök av Maria Bergsten från företaget Wellspect vid medlemsmötet 11 september. Medlemmarna bjöds på en föreläsning om neurogen påverkan på urinblåsa och tarm vid neurologisk diagnos, något som kan vara svårt att prata öppet om.

Maria pratade om olika problem med blås- och tarmtömning, deras orsaker och möjligheter till lindring med hjälpmedel och behandling. Hon gav också tips om vad man kan göra själv och hur vården kan hjälpa till.

Det är viktigt att tala om hur besvären yttrar sig och helst föra urin- eller tarmdagbok inför besök på vårdcentral eller mottagning.

Sammanfattning av Maria Bergstens föreläsning

Personliga reflektioner av Unn Forsberg