Pixabay.com

Inställd föreläsning om neuropatisk smärta 28 april 2020

NEURO Förbundet Östergötlands planerade föreläsning om neuropatisk smärta ställs in.

I nuläget (mars 2020) är det rekommenderat av Folkhälsomyndigheten att befolkningen ska avstå från sociala kontakter i så stor utsträckning som möjligt för att minska risk för smittspridning och ännu flera insjuknade i coronavirusinfektion.

Därför har NEURO Förbundet Östergötlands styrelse beslutat ställa in föreläsningen om neuropatisk smärta som skulle ha getts 28 april på Fontänen. 

Förhoppningen är att föreläsningen i stället kan bli av under höstterminen 2020.