Årsmöte 12 mars 2019

Neuro Linköping hade årsmöte på Fontänen 12/3. Efter parentation över avlidna medlemmar vidtog förhandlingar med Lotta Bäckman som mötesordförande.

Verksamhetsberättelse (infogad längst ner), ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Ann-Christin Petersén omvaldes till föreningens ordförande för ett år.

Efter förhandlingarna berättade styrelseledamöter om aktiviteter under vårterminen 2019. Sedan serverades fika med landgång och vaniljhjärta medan Martin Wettin underhöll med gitarrspel och sång.