Ett Kungsbacka för alla

Tillgänglighet onsdag 29 april

Hur får vi en kommun tillgänglig för alla?
Plats: ABF-huset Verkstadsgatan 14 Kungsbacka
Onsdag 29 april Kl: 18.00
Tillgänglighet ur olika perspektiv
Medverkande Patrick Migas Specialist hållbarhet Kungsbacka kommun
Neuro Kungsbacka  dhr Kungsbacka  ABF
Alla intresserade hälsas välkomna.