Årsmötet 2021

Kungsbacka Neuro medlemmar kallas till årsmöte
Söndag 21 mars.
Anmälan sker genom att fylla i blanketten längst ned på
sidan.
Där hittar du också information för nedladdning.
Handlingar till årsmötet och om digitala möten.


Neuro Kungsbacka
Årsmöte 2021
Söndag den 21 mars klockan 15.00 – ca 17.30
Årsmötet kommer att genomföras digitalt via TEAMS

Länk för att ansluta till mötet

VÄLKOMNA!
Gör din röst hörd

Längst ner på sidan hittar du information för nedladdning.
Det är handlingar till årsmötet och hjälp hur man hanterar digitala möten.
Vid årsmötet kommer ju som vanligt diverse val och nomineringar äga rum.
Val till Neuro Kungsbacka styrelse.
Val av ombud till Neuro Halland ombudsmöte i april.
Nominering till styrelsen i Neuro Halland.
Nominering av ombud till Neuro-Kongressen i sept.
De här valen/nomineringar har du möjlighet att påverka genom att lämna förslag till årsmötet senast 1 mars.
Förslagen skickar du till Jan Kvillert e-post jan.kvillert @icloud.com
eller per telefon nr 0763 96 88 97

Har du synpunkter på vår verksamhet tar vi gärna emot förslag som vi kan ta upp vid årsmötet.
Det kan vara i form av motion eller helt enkelt bara ett yrkande.
Dessa måste också vara oss tillhanda senast 1 mars.
Du når oss via e-post kungsbacka@neuro.se
eller via vår expedition
telefon nr 070-230 11 53
Du kan också ringa vår ordförande Ingemar Lundin Tel 0300 31677