Ett tillgängligt samhälle för alla

En halv miljon personer i Sverige lever med neurologiska skador eller sjukdomar. För att uppmärksamma det hålls Neurodagen i hela landet. Neuro Kungsbacka anordnar som en del av Neurodagen ett föredrag kring tillgängligt

Patrick Migas från Kungsbacka kommun kommer att behandla tillgänglighet från en rad olika perspektiv som till exempel Funktionsnedsättning, Jämställdhet och Ålder.

När: Tisdagen den 22 september, kl 16:00 - 17:00
Var: Online i Teams. Klicka på den här länken för att delta.

Vi välkomnar alla som är intresserade att delta, medlemmar, anhöriga och andra intresserade.

  • 16:00 - 16:30 Föreläsning av Patrick Migas
  • 16:30 - 17:00 Frågestund