Valjeviken

Datum: 6-8 september.

Årets familjehelg är inställd då antalet anmälda hittills är för få för att få en rimlig kostnad per person.
     Orsaken är känd av alla.              Det blir till att göra nästa års helg till nått extra.

Anmälan till resan görs på separat blankett, se nedan, per post eller mail.
På grund av den nya GDPR lagen får vi inte spara uppgifter från tidigare år utan vi behöver ha in  komplett anmälan från alla SENAST den 25/8

Post:
Neuro Kronoberg
Södra vallviksvägen 4b
352 51 Växjö

Mail:
kronoberg@neuroforbundet.se

Resan till och från ordnas och bekostas av varje enskild deltagare.
Övrig kostnad betalas in till vårt plusgiro 553355-9 senast 28/8    !! OBS uppge vem betalningen gäller !!

Kostnad:
Medlem (drabbad el. anhörig) . . .  700 kr
Ej medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 Kr
Barn / ugndom 5-18 år. . . . . . . . .  600 kr
Resan till-från Valjeviken ordnas och bekostas av varje deltagare.

Anmälningsblankett för utskrift