Information från senaste styrelsemötet

20210815

På styrelsemötet beslutades bland annat att:

 • När rehab-baden i Växjö och Ljungby kommer igång är det Regionen
  som bestämmer. Datum är inte bestämt ännu.
   
 • Familjehelgen på Valjeviken kommer inte att genomföras i år.
  Anledningen är att bidragsformen från Neuro centralt har ändrats och
  restriktioner på grund av pandemin. 

 • Vid aktiviteter på Valjeviken kommer Neuro att ta ut en kostnad av minst:
  500 kr/dygn för medlemmar med diagnos.
  950 kr/dygn för medlemmar utan diagnos.
  Faktisk kostnad för icke medlemmar och assistent.
  Anledningen till förändringen är ändrade bidragsregler från Neuro centralt.

 • Neurodagens arrangemang ställs in på grund av pandemin.
  23/9 Invigning av rulleramp och minimässa.
  29/9 Föreläsning av dietisten Camilla.

Till startsidan