Neuro Kronoberg och Coronaviruset

För att minimera smittspridningen av Coronaviruset ställs följande verksamheter in tills vidare:

- Bad i varmbassängen i Växjö
- Luncher i Växjö och Ljungby
- Träff Växjö
- Flitiga fingrar
- Rullegruppens gemensamma aktiviteter
- CLV-gruppens möte
- Wings for life. Själv kan du vara med men inte i grupp.
- Anhörigkonferensen den 28/4 i Växjö

Neuro Kronoberg rekommenderar att man inte deltar i aktiviteter och möten,
där vi representerar föreningen, tills vidare.

Vid frågor kontakta styrelsen

Åter till startsidan