Externa länkar

Här kan du komma vidare till andra intresanta hemsidor.

Uppdaterad: 2021-01-08

-- Neuro i hela landet

Neuro riks kalender över samtliga aktiviteter i landet.
Till kalendern

-- Växjö träningsfabrik

Erbjuder gym och gruppträning i alla former. Hos oss möter träningen inga gränser.
Till Växjö träningsfabrik

-- Rehab Station Stockholm

Work-out live!
Sänder work-out på tisdagar via Facebook 10.45!
Till  Facebooksidan

-- Valjeviken

Valjeviken är en idéburen stiftelse med Neuro´s länsförbund som stiftare.
Det övergripande syftet med verksamheten är att öppna möjligheter och ge
redskap för personer med funktionsnedsättning att delta aktivt i samhällslivet.
Redskapen kan vara utökad kompetens inom något ämnesområde likaväl som
att finna träningsmetoder och kunskap som gör det lättare att leva med en diagnos.

Till Valjeviken

-- Projekt Hälsa och Livskraft

Projektet ska skapa och utveckla metoder för en sammanhållen rehabilitering för
personer med MS som arbetar eller studerar i syfte att öka deras hälsa och livskraft.

De regionala Neuroföreningarnas roll i projektet är att stötta dom egna deltagarna i deras
hemmaträning och att säkra upp att gruppen får tillgång till fysioterapeut alt Pt.


Grundtanken med projektet är att söka evidens för viss sorts rehabträning för personer med MS.
Projektet bygger på uppstart med inneliggande sammanhängande rehab på Valjeviken.
Efter det tränar man på hemmaplan under 1 år med stöd av fysioterapeut alt. Pt.
Vi i Kronoberg har vår hemmaträning med stöd av Johan Lihné på Växjö Träningsfabrik.
                                       
Efter hemmaträningen återkommer man till Valjeviken för ytterligare en inneliggande
tränings och re
habiliteringsperiod. Den följs åter av ett år på hemmaplan för att avslutas
med en sista period på Valjeviken.
Före och efter varje period på Valjeviken gör personerna vissa fystest och koll på andra
mätbara värde, detta görs uppe i Linköping.
Det är dessa tester och värde som ligger till grund för Annes forskningen.

Till projektet Hälsa och Livskraft

-- Neuro Skåne

Ta del av vad som finns på Neuro Skånes hemsida.
"Till Skåne"

Tillbaka till startsidan