Regionens Trafikförsörjningsplan

Region Kronoberg kallade till möte den 24/6 2019 där de ville ha olika organisationers åsikter om:
1. Hur skall kollektivtrafiken se ut i framtiden?
2. Vilka brister / behov finns det i dagens kollektivtrafik?
3. Vilka åtgärder behövs?

Neuro Kronoberg gick ut med en fråga till medlemmar i föreningens Facebooksida där man kunde tala om sina åsikter om kollektivtrafiken.
Nedanstående punkter kommer från från denna enkät. Punkterna redovisades muntligt och skriftligt vid mötet med regionen.

1. Framtidens sjukhus och dess organisation
I planerna för det nya sjukhuset sägs det att vårdcentralerna kommer att få en mer betydelsefull roll.
Detta ställer nya krav på att kollektivtrafiken förutom att den går till och från Växjö även måste gå "på tvären" mellan de olika kommunerna.

2. Matarlinjer.
Från platser som har bussterminaler skall det gå matarlinjer för personer som bor utanför centralorterna.
Dessa linjer skall samordnas så att de möts på halva vägen för att göra det möjligt att byta buss.

3. Det är svårt att ta sig in i bussen
Ett förslag, hämtat från Teneriffa, visades.
Det visade sig att tekniken finns på vissa bussar i regionen.
Önskemål att det blir standard framfördes.

4. Bussen startar innan man har satt sig
Blipp-terminal vid bakdörren så att man inte behöver ta sig fram till föraren.
Detta underlättar för alla som åker med bussen

5. Bussen skall stanna så att även bakdörren är i anslutning till hållplatsens förhöjning

6. Hållplatsinformationen på bussen skall fungera
Tekniken är väsentlig för funktionshindrade.

7. Tidtabellen är anpassad till skoltider
Skall man få som rutin att åka buss skall den gå året runt

8. Tidtabellen skall anpassas så att alla kan komma in och ur bussen utan att förorsaka försening.

9. Det är ofta kallt att sitta i en rullstol och vänta på bussen
Många hållplatser saknar vindskydd.

10 Hållplatser är inte alltid tillgängliga.
Det finns hållplatser som är upphöjda men saknar ramper i ändarna.
Det finns hållplatser som har fungerande upphöjning i ena körriktningen men inte i den andra.
Resultatet blir att man kan komma med bussen till stan men inte komma av den när man kommer hem.

11. Digital information vid fler hållplatser.
Förutom digitala skärmar skall det finnas talinformation.

Förutom dessa punkter, som även andra hade på sina listor, från Neuro Kronoberg framfördes det åsikter om:

1. Möjlighet för funktionshindrade att ta del av rabatten vi laddning av reskassa.
Som det är nu får man bara det vid laddning via dator.

2. Bättre säkerhet runt resecentrum i Växjö

3. Höj statusen på chaufförsyrket och utbilda förarna med tanke på funktionshindrade

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet