Inför Årsmöte 2024

NEURO KRONOBERG LÄNSFÖRENING styrelse
består av ordförande, 4 ledamöter och 3 suppleanter.

Fysiskt sammanträde ca 8 gånger per år i vår lokal i Växjö.
Möjlighet att delta digitalt finns alltid.

Styrelsens uppdrag är att företräda medlemmar i samverkan
med kommun, region och andra samhällsföreningar.

Styrelsen ordnar utställningar och föreläsningar.

Övriga aktiviteter stöttas av styrelsen men arrangeras av
engagerade medlemmar.  

Inför årsmötet 2024 söker vi en ORDFÖRANDE och en LEDAMOT.

Vår ordförande sedan 12 år Jennie Hedrén Hasselros och 
styrelseledamot Elisabeth Johansson har valt att inte
stå till förfogande för omval.

Kvarstår i styrelsen gör Lars Hultman, Sandra Edvardsson,
Gunilla Bernholtz, Maria Andersson, Sofia Knutsson och
Annika Maria Wallson.

Du som är intresserad av att engagera dig i Neuro Kronobergs
styrelse
är välkommen att kontakta valberedningen genom
Ingrid Bengtsson 070-380 04 43