Årsmöte Kronoberg

I år är det ett digitalt årsmöte där endast en del av styrelsen samlas
för att hantera mötet, övriga i styrelsen medverkar digitalt.
Mötet kommer att ske via den digitala plattformen Zoom.

Använd länken kronoberg@neuro.se för att anmäla att du vill vara med.
Skriv namnet på alla som skall vara med om ni är flera medlemmar vid samma dator.
Efter anmälan får du ett mejl med information om hur du ansluter dig till mötet

§   6 Kallelse med dagordning för årsmöte     ! OBS Ny sluttid 16:00 !
§   8 Verksamhetsberättelse för 2020         
§   9 Balansräkning 2020
§   9 Bokslut 2020
§   9 Resultaträkning 2020
§   9 Bokslutskommentarer
§ 10 Revisionsberättelse
§ 11 Motion 1
§ 12 Verksamhetsplan för 2021
§ 14 Budget för 2021
§ 14 Budgetkommentarer
§ 16 Förslag till styrelse och valberedning m.m. för 2021

Tänk på att eventuella motion ska vara styrelsen tillhanda 3 veckor före årsmötet eller senast 12/2.

 

Åter till startsidan