Årsmöte 2021

Årsmötet hölls den 4/3 2021 via Zoom
Ordförande var Jenny Hedrén Hasselros

På grund av Coronapandemin kunde inte årsmötet hållas med fysisk närvaro.
Istället hälls det via Zoom med samtliga deltagare i respektive hem.

Totalt var det 16 personer närvarande på mötet.

Tillbaka till arkivmenyn