Information från Serviceresor

Den 19/11 var Johan Sjöblom med två kollegor på Vallhagen och berättade
om hur Serviceresor arbetar.

PowerPoint-presentation från Serviceresor

Åter still startsidan