Information från Serviceresor

Den 19/11 klockan 18:00 till 20:00 kommer Johan Sjöblom och en person till från Serviceresor och
informerar om hur de jobbar och vad de skall / kan erbjuda.
Platsen är Södra Vallviksvägen 4b.
Anmälan till:
lars.e.hultman@telia.com eller 072 23 00 827
Lars Hultman

Fågor som Johan Sjöblom har fått.

 1. Hur ser organisationen ut runt funktionen Serviceresor och vem är Serviceresors beställare?
 2. Var är Serviceresor placerade fysiskt?
 3. Vad är skillnaden mellan sjukresa och serviceresa?
 4. Vad krävs för att bli beviljad funktionen serviceresa och sjukresa?
 5. Vem avgör om ansökan beviljas och vilka regler / lagar grundar man beslutet på?
 6. Vilken utbildning, med tanke på sjukdomars behov, har de som beslutar?
 7. Hur hanteras en beställning av en resa?
  1. Under vilka tider på dygnet:
   1. Kan man beställa en resa?
   2. Få en resa utförd?
  2. Kan man avbeställa / ändra en resa?
 8. Vem tar emot beställningen?
  1. Placering i eller utanför länet?
 9. Vilka krav har Serviceresor på kundmottagaren kunskaper:
  1. Om olika sjukdomars behov?
  2. Om geografin i länet?
 10. Hur många:
  1. Fordon disponerar Serviceresor?
  2. Förare finns det?
 11. Vem äger fordonen?
 12. Vilka krav ställer Serviceresor på:
  1. Att fordonen är rätt utrustade med hänsyn till säkerhet och tillgänglighet?
  2. Att förarna har rätt utbildning med hänsyn till säkerhet och tillgänglighet?
  3. Att det alltid finns förare att tillgå?
  4. Att det finns backupp när fordon går sönder eller förare inte kan köra
 13. Hur kontrollerar Serviceresor kontinuerligt att kraven uppfylls?

Åter till startsidan