Nyheter och aktiviteter

 

Alla nyheter

Filipstad - Kil
2018-05-14

Vi efterlyser än en gång kontaktmän till föreningen!

Vi behöver, som vi tidigare har poängterat, kontaktpersoner ute i alla kommuner, som ingår i vår lokalförening,

Läs mer
2018-05-14

Är du intresserad av ridterapi?

Ridterapi tränar stabilitet, styrka, koordination och kroppskännedom.

Läs mer
Om ms

Föreläsning: Om ms och att leva med ms

Måndagen den 21 maj anordnar Neuro ett möte om Multipel skleros (MS) i Karlstad.

Läs mer

Sensommarutflykt

19 augusti 2018. Följ med oss på utflykt innan sommaren är över! Vi tänker göra en utflykt med båtbussen i Karlstad innan båtarna slutar gå för säsongen.

Läs mer
2018-04-17

Funktionsrätt Värmland

Funktionsrätt Värmland ett av de samarbetsorgan vi ingår i.

Läs mer
2018-04-16

Ledsagarservice

Syftet med ledsagning är att bryta isolering och öka möjligheten till aktiviteter utanför hemmet. Här finner du direktlänkar till kontaktuppgifter i din kommun.

Läs mer
2018-04-16

Insatser

På den här sidan kommer du att finna aktuell samhällsinformation som kan vara till hjälp för dig. Klicka dig vidare på sidorna till din kommun för att hitta rätt kontaktperson.

Läs mer
2018-04-16

LSS-Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs mer
2018-04-02

Anhörigstöd

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Här finns vägledning för dig som ska tillämpa bestämmelsen om stöd till anhöriga, 5 kap. 10 § socialtjänstlagen.

Läs mer
2018-04-01

Vårdbidrag

Vårdbidrag är ett stöd för dig som förälder som behöver vårda ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Vårdbidrag söker du hos försäkringskassan.

Läs mer