Picasso Kristinehamns skärgård

Neuro Kristinehamn-Östra Värmland

c/o Marina Holmgren - Almvägen 13 - 681 52 Kristinehamn SE

0550-829 15 - kristinehamn@neuro.se

Välkommen till Neuro Kristinehamn-Östra Värmland.

Verksamhetsplan NEURO Kristinehamn år 2020/2021
Det är föreningens mening att engagera medlemmarna i följande planerade och föreslagna aktiviteter.

Rekreation social samvaro:
• Prova på och lära mer om digital teknik, sociala medier och digitala hjälpmedel i samarbete med Kristinehamns folkhögskola, KPS
• Besöka andra NEURO -föreningar i Värmland
• Lunch och fika tillsammans ”på stan” för att träffas men också för att testa
tillgänglighet.
Cristinateatern
Grandbio
Konstmuseét
Marieberg, pingstkyrkans loppmarknad
Biblioteket
Lev Vackert vid Hovslagargatan.
Café Pärlan i skärgården
Bussresa till Arvika, lunch, fordonsmuseum och vidare till Klässbols linneväveri samt en fika.

Internt föreningsarbete:
• Kontakter och samarbete med NEURO föreningarna i regionen, arbeta för att stärka insatser på länsnivå, dels utbyte med lokalföreningar. Och medverkan i distriktsorganisationens verksamhet.
• Rekryteringsinsatser för att nå nya medlemmar

Opinionsbildning och intressepolitik:
• Opinionsarbete med fokus på tillgänglig arbetsmarknad och flexjobb. Förbättrad neurologisk specialistvård genom satsning på ”specialkliniker”på några platser i landet. Likvärdig tillgång till medicin och rehabiliteringi hela landet samt ett ökat antal neurologer per innevånare med
målsättningen att Sverige ska ligga i nivå med övriga länder i Europa.
• Genomföra aktioner och föreläsningar i samband med den årliga Neurodagen och rikstäckande kampanjer som bedrivs av NEURO förbundet centralt.