Styrelsen

Styrelsen för Neuro Kristianstadbygden, vald vid årsmötet.

  • Ordförande: David Stattin, tel. 0708-10 91 50, neuro@davidstattin.se
  • Barbro Holm, tel. 073-352 83 98, babasan55@live.se
  • Ann Williamsson, tel. 073-413 17 70, ann.williamsson@telia.com
  • Stefan Dahlman, tel. 044-31 21 55
  • Thomas Holm, tel. 070-954 73 09, thomasholm56@live.se