Tecknad bild.
”Vi kan se en tydlig tillbakagång på flera områden”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

Corona är ett stresstest som blottlägger sprickorna i funktionsrätten

Coronapandemin påverkar oss alla och personer med funktionsnedsättningar har drabbats hårt under det senaste året.

”När vi följer upp hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention, ser vi ytterligare försämringar på viktiga områden”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

Den 3 december på den internationella funktionsrättsdagen bjuder Funktionsrätt Sverige in till ett digitalt event på temat ”Har respekten för mänskliga rättigheter ökat under 2020?”. 

Läs mer här!