Naturreservat skog och berg

Naturreservat Sveafallen i Degerfors

Trevlig utflykt till Naturreservat Sveafallen i Degerfors

Den 9/10 kl. 11.00-14.00 anordnar Neuro Karlskoga-Degerfors en dag i Naturreservat Sveafallen. ”Fögelåke” kommer och pratar om Sveafallen och Gittan kommer prata om ”Berget”. Anmäl dig senast 28/9 till orebro-lan@neuro.se ,tel: 070-619 57 05 eller direkt på hemsidan.
Neuro Kga-Dfs bjuder på förtäring.  

Naturreservatet Sveafallen är ett välkänt nyckelområde för den geologiska forskningen omkring Ancylussjöns forna utlopp under senare delen av istiden. I dag är området skogbevuxet, men man kan se spår av isavsmältningen i form av bland annat jättegrytor och flyttblock.

Historik
När inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan låg stora delar av dagens Sverige under vatten. Ett stort innanhav, Yoldiahavet, dubbelt så stort som dagens Östersjön, täckte stora delar av Svealand och halva Finland. Landet som varit nedtryckt under den 3 000 meter tjocka isen höjde sig successivt. Denna landhöjning, som fortsätter än i dag, höjde landytan med 160 meter i Degerforsområdet. Allteftersom landet höjde sig snördes Närkesundet av. Så småningom återstod endast ett smalt sund, det som brukar kallas Svea älv. Den mynnade via Vänern ut i Västerhavet.

Man tar sig på egen hand till Sveafallen, Berget i Degerfors!
Kulturcentrum Berget, Stömsnäsvägen 3 Degerfors

Innehållsansvarig: Neuro Kga-Dfs