Lunchträff

Den 13/3 kl. 12-15 träffas Neuro Karlskoga-Degerfors och
DHR Karlskoga-avdelning i Föreningslokalen
Skogsrundan 2 A Karlskoga.

Vi äter en gemensam lunch till självkostnadspris.
Lunchalternativ finns tillgängligt fredag veckan före, du får
informationen när du anmäler dig.
Helena Frisk Wesström kommer och pratar om ”Balans, kost
och rörelser för att förebygga fallolyckor.
Anmälan senast; den 11/3 till Ann-Marie Ryd 073-912 69 33
eller Christer Andersson 070-740 96 91.