Vårblommor, scilla.

Verksamhetsplan 2019

Se vad som är på gång under året.

Medlemsträffar

Vi vill skapa förutsättningar för olika medlemsträffar under året. Preliminärt ser det ut så här under året.

  • Varje fredag är det träning i behandlingsbadet på Länssjukhuset i Kalmar. 
  • En cirkel med Holiyoga med 10 träffar under våren. Om intresse finns även till hösten.
  • 24 april - En föreläsning om blåsa och tarm.
  • Bowling om det finns intresse.
  • 22-25 maj - En medlemsresa till Valjeviken är planerad (länsförbundet arr). Tema ”Kroppskännedom och Diagnoskunskap”. föreläsningar, fysisk aktivitet, hjälp till självhjälp och "prova på aktiviteter".
  • En grillträff på Koudden.
  • I samband med Neurodagen 28 september - Informationsdag om diagnoser och funktionshinderstrategi.
  • Dagsutflykter med Solbussen till mellanlänet och till angränsande län kommer att genomföras. Separata inbjudningar kommer.

Till samtliga aktiviteter är du varmt välkommen!

Viktiga frågor vi kontinuerligt arbetar med. 

Intressepolitik
Vi vill fortsätta vårt långsiktiga intressepolitiska arbete till gagn för våra medlemmar. Vi tycker att en bra dialog med politikerna, för att föra fram våra frågor, är av största vikt!

Rehabilitering
Projekt Rehabilitering – ett projekt som pågått sedan 2017 och som fortsätter under 2019. Diskussioner med Region Kalmar län, Håkan Ehlin och Stefan Bragsjö. Syftet är att titta på olika möjligheter avseende sammanhållen rehabilitering. Att medlemmar ska erbjudas olika former av rehabilitering. Vi vill påverka så att medlemmar som så önskar också får en rehabiliteringsplan.

Tillgänglighet
Vi fortsätter att bevaka tillgänglighetsfrågor inom skilda områden i våra kommuner. I den nya diskrimineringslagen utgör bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning diskriminering! Undantagen som fanns tidigare är nu borttagna sedan 1 maj 2018!

Serviceresor
Så länge inte allmänna kommunikationer är tillgängliga för alla behövs serviceresor som komplement. Vi kan inte acceptera försämringar i det avseendet, utan vill se en rättvis och jämställd kollektivtrafik inom länet och landet.
Medverkan i arbetsgrupp tillsammans med KLT och ansvariga politiker för att diskutera förbättringar av nuvarande regler i länet avseende främst färdtjänst och riksfärdtjänst. Vi vill bl a att länsfärdtjänst ska införas i vårt län!

Hjälpmedel
Tillgång till hjälpmedel är en viktig förutsättning för goda levnadsvillkor. Möjligheter till hjälpmedel får inte begränsas genom införande av avgifter! Formerna för brukarmedverkan från funktionshinderrörelsen bör utvecklas i den kommunala

Styrelsemöten

Vi har styrelsemöte en gång i månaden. Till oss är du alltid välkommen med frågor, tips och idéer på aktiviteter, synpunkter på verksamheten eller bara för att träffas och/eller informera dig.

Av miljö- och kostnadsskäl försöker vi använda e-post vid medlemsutskick i allt högre utsträckning. Lämna gärna din e-postadress till medlemsregistret på förbundskansliet eller till någon person i vår styrelse!