Tre sittande kvinnor med varsin fin blombukett.
Camilla, Gunnie och Anna avtackas efter många års arbete i Neuro Kalmar

Rapport från Neuro Kalmars årsmöte 2023

Söndagen den 26 mars var det kallat till årsmöte på TIC-huset i Kalmar.

Det var 17 personer som hade hörsammat kallelsen och fanns på plats för att tycka till och använda sin röst. 

Krister Ekström, ordförande, hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  Jan-Olof Torstensson valdes till att hålla i ordförandeklubban denna dag. Gunnie Håkansson valdes till sekreterare. 
Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Johan Torstensson och Ola Eriksson.

Punkt efter punkt klubbades igenom. Dagordning godkändes utan några tillägg, verksamhetsberättelse för 2022 gås igenom av Krister som även föredrog den ekonomiska årsredovisningen, ordförande läste upp revisionsberättelsen. Krister gick igenom förslag till verksamhetsplan och budgetförslag för 2023.
Mötet beslutade även att godkänna de nya stadgarna som beslutades på Neuroförbundets 
extra förbundskongress den 17 september 2022. De gäller från och med 1 januari 2024.

Så var det dags för val av styrelse för 2023. Tre riktiga trotjänare, Camilla, Gunnie och Anna som ingått i många år hade i år avsagt sig att fortsätta sitt arbete i styrelsen och tyvärr var det endast en som nappat på valberedningens förfrågan om intresse att ställa upp. Detta innebar att mötet beslutade att godkänna förslaget att styrelsen ska bestå av endast fem ordinarie ledamöter under 2023. 

Monika Brinkenfeldt i valberedningen hade inte möjlighet att delta så Marie Torstensson delgav mötet valberedningens förslag. Nytt namn i styrelsen är Anne Eriksson. Se hela styrelsen här.
Även valberedningen hade avsagt sig omval. Johan Torstensson som är medlemsansvarig väljs att tillsammans med styrelsen försöka hitta lösningar till nästa år.

Krister tackar Camilla, Gunnie och Anna för det arbete de lagt ner i föreningen under många år och en härlig blombukett och ett presentkort överlämnas till var och en.

Föreningen bjöd sedan på lite lunch, massor med goda pizzaslice av alla de sorter. Allt avslutas med härlig citrontårta och kaffe.

 

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet