Årsmötesklubba

Årsmötet 2020 för Neuro Kalmar

Rapport från onlinemötet 28 maj 2020 .

Vi fick på grund av Coronapandemin med kort varsel ställa in årsmötet som skulle genomförts lördagen den 14 mars.

Mötet hölls istället online den 28 maj 2020. Elva medlemmar hörsammade kallelsen att delta i mötet via  Zoom.

Krister Ekström, länsförbundets ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Till ordförande för årsmötet väljs Kerstin Johansson och till sekreterare Gunnie Håkansson. Mötet fortsätter med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Här är några av de beslut som tas av mötet

  • att godkänna verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning för 2019 samt att godkänna revisionsberättelsen och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
  • att godkänna verksamhetsplan och budgetförslag för 2020.
  • Omval av Krister Ekström till ordförande för 2020.
  • Monika Brinkenfeldt lägger fram förslaget från valberedningen för 2020 års val och nedan ses resultatet.

Följande ingår i styrelsen för 2020.

Krister Ekström
Marie Torstensson
Camilla Hentzell
Gunnie Håkansson 
Kenneth Adolfsson 
Anna Karlsson 
Per Fredriksson
Birgit Karlsson 
Carl-Johan Öving 

Revisorer

Jan-Olof Torstensson 
Dante Erickzon 

Revisorersättare

Kerstin Johansson 
Barbro Eldhagen 

Valberedning

Monika Brinkenfeldt (sammankallande)
Hanna Bjärman
Kerstin Johansson

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.