Bild på en årsmötesklubba

Årsmöte Neuro Kalmar 2023

Kallelse till Årsmöte 2023.
Vi träffas på TIC-huset, Trädgårdsgatan 20 i Kalmar
söndagen den 26 mars klockan 11.00-13.00.


Det ska bli roligt att få träffas och umgås en stund och inte stirra på varandra via skärmen.
Vi bjuder på en enklare lunch, meddela om det är något du inte tål i matväg.

I korthet! har tyngdpunkten på vårt arbete under det senaste året lagts på tillgänglighets- och färdtjänstfrågorna lokalt och regionalt. Trots brist på ”arbetskraft” inom styrelsen har vi lyckats genomföra en busstur och ett trevligt julbord för er medlemmar.

Vill du ha en komplett verksamhetsberättelse skickad till dig innan mötet?
Meddela Krister Ekström på telefon 0708-92 23 70 eller mejla krister.h.ekstrom@gmail.com.

Handlingar inför årsmötet kommer även att läggas ut här, på vår hemsida, inom kort.

Överlever vi 2023, vad vill vi? Det är en fråga vi alla måste fundera på och ta ställning till.
Vår förening har i flera år nu arbetat med sina ”sista reserver”. I år försvinner flera nyckelpersoner ur styrelsen utan att vi har lyckats finna några ersättare.
Har du – eller någon du vet – intresse för att arbeta med våra frågor?
Ring Monika Brinkenfeldt, 070-491 71 97!

Anmäl dig senast 20 mars
till Camilla Hentzell,
E-post: camillahentzell@hotmail.com
Mobil: 073-033 13 28
 
Välkomna                            Styrelsen!
              

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll
5. Val av två rösträknare vid mötet
6. Upprättande och justering av röstlängd
7. Godkännande av dagordning
8. Beslut om huruvida årsmötet blivit i behörig ordning utlyst
9. Verksamhetsberättelse för 2022
10. Ekonomisk årsredovisning för 2022
11. Revisionsberättelse för 2022 och beslut om ansvarsfrihet
för styrelsen
12. Antagande av nya stadgar för föreningen
13. Behandling av eventuella motioner
14. Behandling av förslag till verksamhetsplan 2023
15. Beslut om budget för det nya verksamhetsåret 2023
16. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen för det nya verksamhetsåret
17. Val av:
a) Ordförande för ett år
b) Övriga ledamöter i styrelsen för två år
c) Två revisorer för ett år
d) En revisorsersättare för ett år
e) Ombud till ombudsmöte i länsförbundet
f) Valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte
18. Övriga ärenden
19. Årsmötets avslutande

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet