Verksamhetsplan 2019 – Neuro Kalmar län


Länsförbundets verksamhet bör i huvudsak inriktas på att:

 • som intresseorganisation, tillsammans med riksorganisationen och lokalföreningar, verka för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och deras närstående skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor
 •  som opinionsbildare arbeta med intressepolitisk påverkan på landstingsnivå eller motsvarande
 •  genomföra 1-2 möten per år för att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan de i länsförbundet anslutna föreningarna
 •  arrangera konferenser av intressepolitisk karaktär och diagnosrelaterade frågor (Utdrag från stadgar antagna av länsförbundet 2018)

  Utöver, våra egna styrelsemöten och under året pågående engagemang i Funktionsrätt Kalmar län, FRKL (Region Kalmar läns funktionshinderråd), m.fl. föreslår vi att för år 2019 genomföra nedanstående aktiviteter och arrangemang.

 • Januari-December- Rehabilitering – ett projekt som pågått sedan 2017 och som fortsätter under 2019. Diskussioner med Region Kalmar län, Håkan Ehlin och Stefan Bragsjö, samt representanter från Hjärnkraft, Parkinsonförbundet och Strokeförbundet. Syftet är att framförallt titta på möjligheter avseende extern rehabilitering för oss med neurologiska sjukdomar.
  Medverkan i arbetsgrupp tillsammans med KLT och ansvariga politiker för att diskutera förbättringar av nuvarande regler i länet avseende främst färdtjänst och riksfärdtjänst.
 • April - hemsida och medlemsregister för främst styrelseledamöter i lokalföreningarna och länsförbundet samt andra intresserade.
 • Maj - till Valjeviken 22-25 maj. Tema: rehabilitering. Föreläsningar om bl.a. mage, tarm och blåsa. Fysisk träning och prova-på-aktiviteter.
 • Hösten - om en del neurologiska diagnoser.
 • Övrigt - styrelsemöten, ett ombudsmöte och ett planeringsmöte.

Eventuellt ta fram ett informationsblad 2-3 ggr per år, till medlemmarna om styrelsens arbete, arbetsgrupper mm (Under förutsättning att vi mäktar med. Ambitionen finns.)