Välkommen till vår 3:e digitala Nationella NMD-träff!

Vi ses på Zoom tisdagen den 22 juni kl. 18.00 – 19.30
För en fika/snack träff innan sommarledigheten tar vid.

Länk till mötet:
https://zoom.us/j/95759939702

Tanken med vår NMD-grupp är att kunna ha en plats att lyfta frågor/utmaningar och erfarenheter kring hur det är att leva med en muskelsjukdom. Vi tänker varva med Tema- och Fika/snack- träffar

ca 1/månad där ni deltagare kan komma med olika förslag på ämnen till våra Tematräffar. 

 

 

NMD innehåller många diagnoser där de flesta tillhör de sällsynta. Här kan det vara värdefullt att ha ett forum där vi kan finnas för varandra och därigenom kanske kunna göra vardagen lite lättare för många av oss.  

 

Varmt välkommen önskar 

Nationella NMD-gruppen