Strokesnack hösten 21

Välkomna på Strokesnack med Neuro Jönköping-Huskvarna sista måndagen i månaden kl 14.00-15.30. Alla medlemmar i Neuro i landet är välkomna att vara med. Vi pratar om stroke och hur vi lever med den diagnosen, hur vi löser problem och hur vi får bra rehabilitering. Ibland hittar man andra ämnen som känns viktiga. Vissa gånger kan vi ta in en föredragshållare.

 

Anmäl till: jonkoping-huskvarna@neuro.se så får du en Zoom länk

Måndag 30 augusti kl 14.00-15.30  Föredrag av Henrik Åhnfors där vi lär oss om 1177 (ca 30 min)

Måndag 27 september

Måndag 25 oktober

Måndag 29 november