DIAGNOS-TRÄFFAR

MS-träffar i Jönköping

Tid: 13 feb och 7 april
Plats: Funktionsrätt, Barnarpsgatan 19 i Jönköping
Pris 30 kr Kaffe/Dryck och fralla
Anmäl till 036-152883 eller maila till jonkoping-huskvarna@neuro.se
Senast 2 dagar före träffen

MS-träffar i Värnamo

Tid: Måndag 17 feb 18.00-21.00
Plats: Rydaholms Värdshus
Pris: Från deras meny

Tid: Måndag 20 april 18.00-20.00
Plats: Vuxenskolan, Götavägen 1 i Värnamo
Pris: Vi bjuder på Kaffe/Dryck och fralla
Anmäl till 036-152883 eller maila till jonkoping-huskvarna@neuro.se
Senast torsdag före träffen

NMD-träffar i länet

Tid: Lördag 7 mars kl 13,00-16.30
Plats: Bowling & Racketcentrum, Mässvägen 6 i Jönköping
Pris:?
Anmäl till 036-152883 eller maila till jonkoping-huskvarna@neuro.se
senast 4 dagar före träffen

Tid: 7 juni kl 14.00-17.00
Plats: Bestäms närmare in på
Pris: ?
Anmäl till 036-152883 eller maila till jonkoping-huskvarna@neuro.se
senast 4 dagar före träffen

Polyneuropati-träffar

Gruppen träffas 2 gånger per termin och utbyter erfarenheter och umgås
Tid: 20 mars kl 14.00-16.00
Plats:Funktionsrätt Barnarpsgatan 19 i Jönköping
Pris: 40 kr Kaffe/Dryck, fralla och kaka betalas på plats med kort eller swish

Tid:Meddelas senare inpå via mail till gruppen
Plats:?
Pris:?
Anmäl till 036-152883 eller maila till jonkoping-huskvarna@neuro.se

SMIL - Stroke Mitt I Livet

Den här gruppen är till för dig som har stroke och är under 65 år.
Vi pratar om rehab, behandling och hur vår livssituation ser ut efter stroken.
Vi träffas på Funktionsrätt, Barnarpsgatan 19 i Jönköping
Tid: 20 jan, 24 mars, 27 maj kl 15.00-17.00
Pris: 30 kr för kaffe/Dryck och fralla. Betalas på plats med kort eller swish.
Träffen den 20 jan är i SISU om du vill vara med, Anmälan senast 8 jan (pris 100 kr)
Anmäl till 036-152883 eller maila till jonkoping-huskvarna@neuro.se