Neurodagen

Onsdag 2 oktober kl 13.30-16.30 i Aulan, Ryhov
TEMA presenteras i september