Neurodag om psykisk ohälsa vid Neurologiska sjukdomar 28 sept Kl 13.00-16.00

Neurodag om psykisk ohälsa vid neurologisk sjukdom med Sandra Mulaomerovic överläkare vid psykiatriska remiss och bedömningsenheten i Eksjö. Sandra ger oss verktyg att använda vid psykisk ohälsa.
Vi sitter på avstånd, maxantal 40 personer.

Pris: Gratis för medlem 70 kr för icke medlem
Tid: 28 sept Kl 13.00-16.00
Plats: Aulan på Ryhov
Betala till BG 5287-3403 senast 25 sept

Anmäl er ifrågeformuläret eller ring 036-152883